Our Office

Meri Beandinet Trading PLC

Addis Ababa, Ethiopia Kirkos,
Werda 08,  House #New

+251911528705

 
 

Contact Us

Name *
Name